top of page

Etik Değerlerimiz

Türkiye Doulalar Birliği (TDB), doulaları bir araya getirmek ve ortak etik kuralları paylaşmak için 2015 yılında çalışmalarına başladı.

 

Doulalar ebeveynleri ve aileleri hamilelikte, doğumda ve ebeveynliğin erken dönemlerinde tercihleri yönünde desteklerler. 

 

TDB’ye üye doulalar ve TDB destekçileri, doulalık rolü ve etiğine dair aşağıdaki tanım ve prensipleri kabul ederler. 

 

  1. Doula, TDB’nin doula tanımına uygun çalışır. (Doula, gebelik, doğum ve doğum sonrasında anneye kesintisiz şekilde  fiziksel, duygusal ve bilgilendirici destek sağlayarak, annenin ideal doğum ortamının oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olan, ancak tıbbi takipte veya müdahalede bulunmayan profesyonel doulalık eğitimi almış uzman kişidir.) 

  2. Doula, hiçbir medikal müdahalede bulunmaz, tıbbi tanı koymaz veya tavsiye vermez.(Örneğin; vajinal muayene yapmaz, bebeğin kalp sesini kontrol etmez v.b.) 

  3. Doula, ebeveynlerin karar verme sürecini yönlendirmeden, sağlık personeliyle iletişim kurmalarına yardımcı olur ve bilgilendirilmiş onamı ve bilinçli tercihi destekler. 

  4. Doula, deneyimleri, becerileri ve sınırlarına göre dürüstlük ve şeffaflık ile hareket eder. 

  5. Doula, gebelik, doğum ve doğum sonrasında ailenin mahremiyetini korur ve bu süreçte edindiği tüm bilgileri gizli tutar.

  6. Doula, birlikte çalıştığı ebeveynlere, ailelere ve tüm diğer profesyonellere saygı ve nezaketle davranır.

  7. Doula, kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli olarak devam ettirir.

  8. Doula, çalışma alanının toplumsal bir konu olduğunun farkındadır. Bu nedenle yerel ve daha geniş topluluklara katkıda bulunur. 

  9. Doula, çalıştığı ortamda kendini ve mesleğini doğru tanıtır. Bunun doulalığın Türkiye’deki varlığı için ne kadar önemli olduğunun bilincindedir.

bottom of page