top of page

Hedeflerimiz

  • Doulalık “mesleğini” / doulalığı tanıtmak

  • Doulalar için bir çatı oluşturmak, mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak, ortak bir dil oluşturmak

  • Doula hizmetleri ve doula eğitimleri konusunda bir standardizasyon getirmek, bunu korumak ve geliştirmek.

  • “Kadına saygılı doğum ortamları” nın desteklenmesi için katkı sağlamak. 

  • Doğumda destek bilincini yerleştirmek.

  • Doulalığın ekonomik koşullardan bağımsız ulaşılabilirliği konusunda çalışmalar yapmak.

  • Birliği oluşturan üyelerin ortak çıkarlarının korunması.

  • Uluslararası doula birlikleri ile iletişimde olmak ve bağı güçlendirmek.

        TBD tüm bu görevlerini gerçekleştirirken kar amacı gütmez.

bottom of page