top of page

Doula ile Ebe/Hemşire Arasındaki Fark Nedir? 

  • Hemşireler ve ebeler tıbbi bir eğitim aldıkları için doğumun teknik yönleri üzerinde uzmanlık sahibidirler.

  • Doulalar tıbbi eğitim almadıkları için herhangi bir tıbbi sorumluluk taşımaz, kontrol yapmaz, prosedür uygulamazlar.  Bundan dolayı, doulanın tüm dikkatini annenin zihinsel, duygusal ve fiziksel rahatlama ihtiyaçlarına odaklama özgürlüğü vardır. 

  • Hemşirelerin ve ebelerin aynı anda ilgilenmek zorunda oldukları kişi sayısı yüksek olduğu için, özel şartlarda çalışmadıkları müddetçe anneye kesintisiz destek vermeleri mümkün olmayabilir.

  • Doulanın ana görevi, anneye kesintisiz destek vermektir.

Doula, Doktor, Ebe/Hemşire Birlikte Nasıl Çalışırlar?

  • Doktor, ebe ve hemşireler, doğumun tıbbi yönüyle ilgilenirken, doula anneye kesintisiz duygusal ve fiziksel destek verir.

  • Hastane ekibi ve doula, annenin mümkün olduğunca rahat, sağlıklı ve tatmin edici  bir doğum süreci geçirebilmesi için birbirini destekler ve iyi bir takım halinde çalışır.

bottom of page