top of page

ŞARTLAR & KOŞULLAR 

Ödeme:

Türkiye Doulalar Birliği gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren, henüz kuruluş aşamasında bir oluşumdur. Bu süreçte web sitesinin yapımı, çeşitli tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, uluslararası birliklere üye olunması, kurumsallaşma adımlarının atılması gibi çeşitli masraf kalemleri ortaya çıkmakta ve bunları ancak üyelerimizin maddi desteği ile karşılayabilmemiz mümkün olmaktadır.

 

Birlik çalışmalarımız bu yönde olmakla beraber, henüz resmi bir kurum veya tüzel bir kişi olmadığımızdan, üyelerimizden makbuz karşılığı aidat talep edememekteyiz. Diğer yandan bahsedilen masrafların şeffaf bir şekilde belgelenebilir olduğunun garantisini vererek, üyelik şartı olarak belli bir miktar bağış beklemekteyiz. Bu miktar 2024 senesi için 350 TL olarak belirlenmiştir. Yine 2024 senesinde geçerli olmak üzere, ayrıca bir giriş ödeneği talep etmemekteyiz. 

 

Üyelik yenileme işlemi üyelik girişinin ne zaman yapıldığından bağımsız olarak her yılın Mayıs ayında gerçekleştirilir.

 

Üye olunan yıl veya daha sonrasında üyelikten ayrılmaya karar vermeniz veya birlik tüzüğüne aykırı davranış sonucu üyeliğinizin TDB tarafından sonlandırılması durumunda, o tarihe kadar yapmış olduğunuz ödemeler iade edilmeyecektir.

 

 

Destek:

 

Türkiye Doulalar Birliği gönüllülük esasına göre faaliyet gösterdiği ve henüz kuruluş aşamasında olduğu için çalışmalarını yürütebilmesi ve büyümesi adına siz üyelerinin desteğine ihtiyacı vardır;  birliğin işleyişinde gönüllü olarak görev almanızı bekliyoruz.       

Birliğin düzenlediği yıllık toplantılara katılmak zorunludur. 

bottom of page