top of page

Üyelik Kriterleri

 • TDB etik kuralları kabul etmek

 • TDB çalışma prensiplerini kabul etmek

 • TDB’nin hedefleri ve vizyonunu benimsemek

 • TDB’nin yıllık toplantılarına katılmak

 • TDB üyelik aidatını ödemek

 • TDB'nin amaçları doğrultusunda büyümesi ve gelişmesi için destek vermek

 • Aşağıdaki kriterleri karşılayan bir doula eğitimini tamamlamış olmak:

 

Bir doula eğitiminin karşılaması gereken kriterler olduğuna inanıyoruz. Türkiye Doulalar Birliği, bu kriterleri karşıladığını bildiği ulusal ve uluslararası bazı eğitimleri onaylar. Bu eğitimlerin ortak paydasında da olan bir doula eğitiminin minimum kriterlerini aşağıdaki gibi belirledik. 

 

 1. Doula olarak, biri vajinal olmak üzere en azından 3 doğuma katılmak

 2. Katıldığı doğumlarla ilgili eğitmeninden süpervizyon/mentorluk almak

 3. Eğitim kadrosunda sertifikalı bir doulanın eğitmen olarak bulunması

 4. Anne ve bebek dostu uygulamalara dair en azından 2 saat eğitim almak

 5. En az 9 saat kişisel gelişim eğitimi almak

bottom of page